De afgelopen maanden hebben we de dromen van Dordtenaren verzameld. Nu nemen we met Nieuw Dordts Peil de volgende stap, namelijk het uitwerken van al uw dromen in concrete ideeën. Uit de opbrengsten zijn 3 onderwerpen naar voren gekomen:
Dordt voor elkaar;
Dordt vooruit;
Dordt 4ever.
Elk onderwerp gaat uitgewerkt worden in zogenaamde “broedgroepen“. Zoals de naam het al zegt, zullen deze groepen gaan ‘broeden’ op de onderwerpen, zodat er een discussie ontstaat over de toekomst van Dordrecht.

Deze broedgroepen zullen de komende maanden meerdere keren bijeenkomen en ze bestaan uit inwoners, raadsleden, ondernemers, studenten, creatievelingen en ambtenaren. Hiermee hopen wij met elk onderwerp een grote diversiteit aan ideeën te genereren. De verdere uitwerking van de onderwerpen leest u hieronder of op de aparte subpagina’s van de broedgroepen.

Dordt voor elkaar 

Foto Cees Schilthuizen

Foto Cees Schilthuizen

In deze broedgroep zoeken we naar innovatie op het terrein van ontmoeting, zorg, welbevinden, wonen en leefbaarheid. De manier waarop Dordtenaren in de toekomst met en voor elkaar leven staat hierin centraal. We besteden aandacht aan de volgende vragen en onderwerpen:

 • Kijk naar de verhouding tussen betaald en onbetaald werk en het verdelen van werk.
 • Hoe kun je samenwerken aan duurzaamheid?
 • Zoek naar nieuwe concepten van ontmoeting.
 • Hoe gaan verschillende generaties en bevolkingsgroepen met elkaar om?
 • Welke nieuwe woonconcepten (bv kangaroowoningen) kun je bedenken?
 • Hoe kunnen we de veiligheid op straat verbeteren?
 • Hoe en waar kun je leren samenleven?
 • Hoe kunnen we het leven met water voor iedereen vertrouwd maken.

Dordt vooruit

Foto Ronald van den Heerik

Foto Ronald van den Heerik

Een stad die werkt, leert en verdient. Met aandacht voor innovatieve industrie, relatie onderwijs en arbeidsmarkt, (inter)nationale samenwerking, woningen en voorzieningen. De manier waarop de stad en haar inwoners in de toekomst zijn geld verdient staat hierin centraal. We besteden aandacht aan de volgende vragen en onderwerpen:

 • Waar verdienen we de komende jaren ons geld mee? Hoeveel en welke banen levert dat op?
 • Welke innovaties kunnen helpen om Dordrecht goed bereikbaar te houden?
 • Welke partners zijn hierbij van strategisch belang?
 • Welke rol speelt de gemeente hierin?
 • Hoe zorg je ervoor dat het opleidingsniveau aansluit bij de stad van morgen (denk aan formeel en informeel onderwijs)?
 • Welke woningen en voorzieningen zijn nodig om de juiste bedrijvigheid in Dordrecht te krijgen?
 • Hoe speelt water een rol in het economisch profiel van de stad?

Dordt 4ever

Dordt 4ever

In deze broedgroep koppelen we historie aan de toekomst, met aandacht voor duurzaam leven en wonen, water, cultuur en toerisme. Hiervoor proberen we innovatieve concepten te verzinnen. De manier waarop de stad in de toekomst omgaat met het water in de breedste zin van het woord staat hierin centraal. We besteden aandacht aan de volgende vragen en onderwerpen:

 • Hoe verbind je generaties aan elkaar?
 • Welke mogelijkheden geeft onze positie als historisch eiland in de Delta om:
  • onze historische strijd tegen het water wereldwijd te vermarkten;
  • het toerisme te vergroten;
  • centrum van de Delta te worden?
 • Hoe geven we vorm aan circulaire economie en benutten de relatie tussen stad en ommeland?
 • Hoe zien we de verhouding tussen recreatieve functies van water en de maritieme sector (waar botst het, waar kan het elkaar versterken)?

 

CONTACT

Heeft u een droom voor Dordrecht? Of heeft u een vraag of informatie voor ons? Neem via onderstaand formulier contact met ons op. Of stuur een e-mail naar info@nieuwdordtspeil.nl
Velden met een * zijn verplichte velden.