Woensdagavond 22 februari 2017 kwamen bewoners, raadsleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van het verenigings- en bedrijfsleven bij elkaar in de Centrale Bibliotheek van Dordrecht voor de startbijeenkomst van Fase 2 van Nieuw Dordts Peil. Met Fase 2 wordt een vervolg gegeven aan de dromen en wensen voor Dordrecht die in de eerste fase in de stad zijn opgehaald met behulp van de shoutbox, interviews met bedrijven en instellingen en door veel interactie op sociale media. Al deze ideeën, uiteenlopend van het aanpakken van leegstand in de binnenstad tot het aantrekken van hoger onderwijs, zijn gebundeld in een drietal over-koepelende thema’s die deze avond werden gepresenteerd in de vorm van broedgroepen.

De winterse omstandigheden hadden gelukkig geen invloed op de opkomst en het enthousiasme van de aanwezigen, want zoals al snel bleek vonden de programmaboekjes gretig aftrek. Na een korte onderlinge kennismaking van de aanwezigen, waarbij de organisatie de laatste puntjes op de ‘i’ zette, kon snel worden gestart met een welkomstwoord en toelichting op de avond, door gespreksleider Klaas Mulder. Wethouder Piet Sleeking nam de aanwezigen vervolgens nog even mee terug naar de ambitie en noodzaak van dit project. Waarom doen we dit eigenlijk, juist nu de laatste jaren al zo veel in Dordrecht is gerealiseerd? Het antwoord is even simpel als helder, Dordrecht is als aantrekkelijke woonstad flink vooruit gegaan zoals bijvoorbeeld bleek in de laatste ‘Atlas voor gemeenten’ (van plaats 30 in 2006 naar plaats 14 in 2016), maar er liggen nog grote uitdagingen op het gebied van de sociaal-economische positie van deze stad. Juist om die te verbeteren en ook te zorgen dat Dordrecht een aantrekkelijke woonstad blijft, moet volgens de wethouder flink worden ingezet op de langetermijnvisie die Nieuw Dordts Peil biedt.

 

 

 

 

 

 

 

 

De inspirerende woorden en de noodzaak tot urgentie werd gevoeld bij de aanwezigen en bracht iedereen naar de kern van de avond. Daarop werden de resultaten van de eerste fase kort toegelicht en de hieruit gekomen broedgroepen gepresenteerd. Deze broedgroepen bestaan uit: “Dordt voor elkaar” (innovatie op het terrein van ontmoeting, zorg, welbevinden, wonen en leefbaarheid), “Dordt vooruit” (een stad die werkt, leert en verdient, met aandacht voor innovatieve industrie en de relatie onderwijs tussen onderwijs en arbeidsmarkt) en “Dordt 4ever” (koppeling tussen historie en de toekomst, met aandacht voor duurzaam leven, wonen, water, cultuur en toerisme).

Elke broedgroep wordt geleid door zowel een ambtelijke als een externe trekker, die zich aansluitend voorstelden aan de aanwezigen. Hierop lichtte projectleider Kees Paalvast de doelstellingen van Fase 2 toe en het te verwachten eindresultaat en gingen de aanwezigen uit elkaar om de eerste ideeën met elkaar te delen in de broedgroepen. Na afloop bleek de geestdrift nog flink aanwezig en kon tijdens de borrel worden nagepraat en vooruit gekeken naar de volgende bijeenkomst.

 

 

CONTACT

Heeft u een droom voor Dordrecht? Of heeft u een vraag of informatie voor ons? Neem via onderstaand formulier contact met ons op. Of stuur een e-mail naar info@nieuwdordtspeil.nl
Velden met een * zijn verplichte velden.